ติดต่อได้ที่

173 หมู่ 2 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110


โทรศัพท์/แฟกซ์

โทร. 0-5396-9100 แฟกซ์. 0-5396-9113


อีเมล์

admin.npdc@mod.go.thออกแบบและพัฒนาโดย
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ  กรมการพลังงานทหาร
173 หมู่ 2 ถนนฝาง-แม่สรวย ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทร. 0-5396-9100 แฟกซ์. 0-5396-9113

สถิติผู้เข้าชม